Tongelresestraat 40
EINDHOVEN

Omschrijving

**FOR ENGLISH SEE BELOW**

Gelegen in het stadscentrum van Eindhoven bevindt zich op de begane grond van dit appartementencomplex een royaal 3-kamerappartement met Zuidoost georiënteerde tuin en een eigen garage aan de achterzijde.

- Huurprijs : € 1.450,- per maand, exclusief gas, water, elektra en overige servicekosten;
- Servicekosten: € 50,- per maand;
- Vergoeding zonnepanelen: € 50,- per maand;

- Beschikbaar per: 1 juni 2023;
- Termijn: Onbepaalde tijd, met een minimumduur van 12 maanden;
- 2 maanden waarborgsom;
- Roken en huisdieren niet toegestaan.

SERVICEKOSTEN
Onder de servicekosten, vallen de navolgende leveringen en diensten:
- Schoonmaak algemene ruimtes en parkeerplaatsen;
- Glasverzekering;
- Gas, Water, Elektra algemene ruimtes;
- Klein onderhoud algemene ruimtes (nieuwe lamp, klein herstel hekwerk).

BEGANE GROND
U komt het complex binnen via de algemene entree welke voorzien is van brievenbussen en een bellentableaux. Via de algemene hal, waar ook het trappenhuis en liftinstallatie is geplaatst, bereikt u het appartement op de begane grond aan uw rechterzijde.

Appartement
Entree
Via de voordeur krijgt u toegang tot het appartement en staat u in ruime entree welke het middelpunt is van het appartement en u vanuit hier alle vertrekken kunt bereiken. Onder andere de meterkast en de garderobe zijn in de entree gesitueerd.

Woonkamer
Een ruime, sfeervolle woonkamer met is aan de voorzijde van het appartement gesitueerd. Door de grote raampartij heeft de ruimte een aangename lichtinval. De woonkamer heeft een fraaie parketvloer, welke over het gehele appartement is doorgelegd.

Keuken
Een half open, L-vormige, keuken staat in directe verbinding met de woonkamer. Naast de vele opbergmogelijkheden beschikt de keuken over de navolgende inbouwapparatuur: gaskookplaat met hierboven een afzuigkap, vaatwasser en oven. Verder is er een spoelbak geïntegreerd in een kunststof aanrechtblad. Daarnaast is er een berging/voorraadkast vanuit de keuken bereikbaar waar ook de C.V.-installatie en de mechanische ventilatie is geplaatst.

Toiletruimte
Een, volledig betegelde, separate toiletruimte is bereikbaar vanuit de entree en is voorzien van een vrijhangend toilet met fonteintje.

Badkamer
De, volledig betegelde, moderne badkamer is voorzien van een ligbad, afzonderlijke douche met thermostaatkraan, en dubbele wastafel. Verder zijn hier ook de aansluitingen terug te vinden voor de was- en droogapparatuur.

Slaapkamers
Slaapkamer I: Ruime slaapkamer gelegen aan de achterzijde van het appartement van circa 16 m2 groot met een afzonderlijke deur naar de achtertuin, welke momenteel dienst doet als werkkamer.
Slaapkamer II: Ruime slaapkamer gelegen aan de achterzijde van het appartement van circa 12 m2 groot en ook voorzien van een afzonderlijke deur naar de achtertuin.

EXTERIEUR
Achtertuin en garage
Een ruime, nette achtertuin van circa 70 m2 is ten Zuidoosten georiënteerd en voorzien verschillende terrassen van sierbestrating en diverse aangelegde plantenborders met tuinverlichting. Aansluitend aan de tuin ligt een garagebox met elektra, welke met de auto te bereiken is door een elektrische roldeur aan de voorzijde van het complex. Deze roldeur is op afstand bedienbaar.

OVERIGE
- 9 zonnepanelen aanwezig, totaal systeemvermogen van 3kWP, lage energiekosten;
- Optimaal geïsoleerd: isolerende beglazing, dak-, spouw- en vloerisolatie;
- Zonwering aan de achterzijde over de gehele breedte van het appartement;
- Het appartement wordt verhuurd inclusief: kapstok, gordijnen, luxaflex, horren, losse koelkasten en vriezer (in garage), 2 kledingkasten, opbergkasten badkamer en kast in garage. Deze roerende zaken worden "OM NIET" ter beschikking gesteld en worden derhalve niet door verhuurder onderhouden en/of vervangen.

Ligging
Eindhoven is gelegen in het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant en telt ruim 236.000 inwoners. Van oudsher een industriestad en inmiddels welbekend door met name Philips, ASML, DAF en PSV. Als universiteitsstad mag Eindhoven er ook zijn met de Technische Universiteit en verder onder andere de Design Academy en diverse hogescholen. Vandaag de dag fungeert Brainport Eindhoven mede door de High Tech Campus en Brainport Industries Campus als het centrum van technologie in het zuiden van Nederland. Eindhoven wordt ontsloten door diverse snelwegen waaronder A2, A50, A58, A67 en is uitstekend te bereiken. Een bruisende stad waar jaarlijks evenementen als de Dutch Design Week, de Marathon van Eindhoven en het Internationale lichtfestival GLOW duizenden bezoekers trekken.

**ENGLISH**
In the city centre of Eindhoven, on the ground floor of this apartment complex a spacious 2-bedroom apartment with a south-east oriented garden and a private garage is located.

- Rent: € 1,450 per month, excluding gas, water, electricity and other service costs;
- Service costs: € 50 per month;
- Reimbursement for solar panels: € 50 per month;

- Available from: June 1, 2023;
- Term: Indefinite period, with a minimum duration of 12 months;
- 2 months deposit;
- Smoking and pets are not allowed.

SERVICE CHARGES
The service charges include the following services:
- Cleaning common areas and parking spaces;
- Glass insurance;
- Gas, water, electricity common areas;
- Minor maintenance of common areas (new lamp, minor repair of fencing).

GROUND FLOOR
You enter the complex through the general entrance which is equipped with mailboxes and doorbells. You reach the apartment on the ground floor on your right. In the general hall a stairwell and elevator installation can found.

Apartment
Entrance
Through the front door you gain access to the apartment and you are in the spacious entrance which is the center of the apartment from where you can reach all rooms.

Living room
A spacious, attractive living room is located at the front of the apartment. The room has a pleasant light through the large windows. The living room has a beautiful parquet floor, which is laid over the entire apartment floor.

Kitchen
A semi-open, L-shaped kitchen is directly connected to the living room. In addition to the many storage options, the kitchen has the following built-in appliances: gas hob with an extractor hood above, dishwasher and oven. There is also a sink integrated into a plastic counter top. In addition, there is a storage room / pantry accessible from the kitchen where the central heating system and mechanical ventilation are also located.

Toilet room
A fully tiled, separate toilet room is accessible from the entrance and is equipped with a free-hanging toilet with hand basin.

Bathroom
The fully tiled, modern bathroom has a bath, separate shower with thermostatic tap, and double sink. The connections for the washing and drying equipment can also be found here.

Bedrooms
Bedroom I: Spacious bedroom located at the rear of the apartment of approximately 16 sqm. with a separate door to the backyard, which currently serves as an office.
Bedroom II: Spacious bedroom located at the rear of the apartment of approximately 12 sqm. and also equipped with a separate door to the backyard.

EXTERIOR
Backyard and garage
A spacious, neat backyard of approximately 70 sqm. is oriented to the southeast and has several terraces with ornamental paving and various landscaped plant borders with garden lighting. Adjacent to the garden is a garage with electricity, which can be reached by car through an electric roller door at the front of the complex. This roller door can be operated remotely.

OTHER
- 9 solar panels present, total system capacity of 3kWP, low energy costs;
- Optimally insulated: insulating glazing, roof, cavity and floor insulation;
- Sun blinds at the rear over the entire width of the apartment;
- The apartment is rented including: coat rack, curtains, blinds, mosquito nets, separate refrigerators and freezer (in garage), 2 wardrobes, bathroom storage cupboards and cupboard in garage. These movable items are made available "free to use" and will not maintained and/or replaced by the lessor.

Location
Eindhoven is located in the southeast of the province of North Brabant and has over 236,000 inhabitants. Traditionally an industrial city and now well known by Philips, ASML, DAF and PSV in particular. As a university city, Eindhoven is also home to the Technical University and also the Design Academy and various colleges. Today, Brainport Eindhoven, partly due to the High Tech Campus and Brainport Industries Campus, functions as the center of technology in the south of the Netherlands. Eindhoven is accessible by various highways including A2, A50, A58, A67 and is easily accessible. A vibrant city where events such as the Dutch Design Week, the Eindhoven Marathon and the international GLOW light festival attract thousands of visitors every year.


Overdracht

Aanvaarding per datum
Inhoud 230
Gebruiksoppervlakte woonfunctie 85
Perceel oppervlakte 125
Bouwjaar 1999